Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PNG File 20-01-2022 16-42-27.png 9 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 17:27 Jan 20, 2022 17:27
 • No labels
Page: Форматно-логический контроль при выписке медицинских свидетельств о смерти
PNG File 20-01-2022 16-41-52.png 10 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 17:27 Jan 20, 2022 17:27
 • No labels
Page: Форматно-логический контроль при выписке медицинских свидетельств о смерти
PNG File 20-01-2022 16-40-59.png 9 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 17:27 Jan 20, 2022 17:27
 • No labels
Page: Форматно-логический контроль при выписке медицинских свидетельств о смерти
PNG File 20-01-2022 12-39-18.png 8 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 15:25 Jan 20, 2022 15:25
 • No labels
Page: Вкладка «Причины смерти» ребенка
PNG File 20-01-2022 12-38-46.png 8 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 15:25 Jan 20, 2022 15:25
 • No labels
Page: Вкладка «Причины смерти» ребенка
PNG File 20-01-2022 12-39-18.png 8 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 14:29 Jan 20, 2022 14:29
 • No labels
Page: Вкладка «Причины смерти»
PNG File 20-01-2022 12-38-46.png 8 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 14:29 Jan 20, 2022 14:29
 • No labels
Page: Вкладка «Причины смерти»
PNG File 20-01-2022 14-28-34.png 68 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 14:28 Jan 20, 2022 14:28
 • No labels
Page: Вкладка «Причины смерти»
PNG File 20-01-2022 14-26-40.png 63 kB Гуржий Ирина Jan 20, 2022 14:26 Jan 20, 2022 14:26
 • No labels
Page: Вкладка «Причины смерти»
PNG File 19-01-2022 17-43-24.png 49 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 17:53 Jan 19, 2022 17:53
 • No labels
Page: Вкладка «Дополнительно»
PNG File 19-01-2022 17-31-28.png 81 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 17:31 Jan 19, 2022 17:31
 • No labels
Page: Как составить расписание врача по живой очереди
JPEG File imgonline-com-ua-2to1-WSHYaYbjsg.jpg 41 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 17:30 Jan 19, 2022 17:30
 • No labels
Page: Как составить расписание врача по живой очереди
JPEG File imgonline-com-ua-2to1-wrTe5aImBUqcn7.jpg 54 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 17:30 Jan 19, 2022 17:30
 • No labels
Page: Как составить расписание врача по живой очереди
PNG File 19-01-2022 14-29-01.png 61 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 14:28 Jan 19, 2022 14:28
 • No labels
Page: Случай лечения
PNG File 19-01-2022 14-27-39.png 26 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 14:27 Jan 19, 2022 14:27
 • No labels
Page: Случай лечения
PNG File 19-01-2022 14-26-10.png 51 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 14:25 Jan 19, 2022 14:25
 • No labels
Page: Случай лечения
PNG File 19-01-2022 14-23-22.png 0.7 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 14:23 Jan 19, 2022 14:23
 • No labels
Page: Случай лечения
PDF File Инструкция по работе статистика в ТМ МИС SaaS.pdf 3.78 MB Близнюк Алёна Jan 19, 2022 14:19 Jan 19, 2022 14:19
 • No labels
Page: Взаиморасчеты
PNG File 19-01-2022 14-17-19.png 31 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 14:17 Jan 19, 2022 14:17
 • No labels
Page: Случай лечения
PNG File 19-01-2022 14-16-05.png 17 kB Гуржий Ирина Jan 19, 2022 14:15 Jan 19, 2022 14:15
 • No labels
Page: Случай лечения
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 336
 10. Next